maart 2022

Op 19 maart aten we met 29 Wacht-Lijsters en Yvonne, onze adviseuse en Mark, onze projectleider, bij Aaltje in het zaaltje. Zó fijn dat de Corona-beperkingen nu zijn opgeheven en dat dit, voor het eerst in 2 jaar, weer kan! Inmiddels zijn er nogal wat nieuwe gezichten...

Januari 2015 – juli 2017

De eerste aarzelende gedachten over het oprichten van een Woongroep voor 50+ers krijgen vorm: er worden testlabs gehouden om de wensen te definiëren, er komen wat kleine stukje in de lokale pers, er wordt een simpele website gebouwd en langzaam maar zeker melden zich...

Juli 2017

Alle benodigdheden om de voorbereidingen te gaan starten voor de bouw van appartementen voor onze 50+ woongroep zijn nu gevonden.We hebben: – een investeerder – een plek – een bouwer die voor ons wil gaan bouwen en het project wil gaan ontwikkelen – én, last but not...

Oktober 2017

De eerste sessie met een groot deel van de gegadigden voor deelname aan de Woongroep is een feit. Op 12 oktober wordt aan hen uitgelegd waar we willen gaan bouwen en worden de wensen geïnventariseerd. Ook afgevaardigden van de Stichting Flora en Fauna bescherming...

1 november 2017

Tijdens de “samenspraak” in huize Oversingel stellen we ons voor als nieuwe-buren-op-termijn. We worden hartelijk onthaald en de directeur Zorg van Oversingel legt uit waarom zij ons graag in de buurt wil hebben. Zodra de plannen concreter zijn en we een beetje kunnen...