februari 2023

Omdat we in de woongroep straks met de Consent-methode van besluitvorming willen gaan werken, was er op 28 januari en 25 februari een tweedaagse training voor 12 Wacht-lijsters door twee trainers van WOON in de Bezinningsruimte van Oversingel. Uit de training komt nu een intervisiegroepje voort, dat als casus het opstellen van een HuisHoudelijk reglement voor de woongroep op zich heeft genomen. Dat zal straks worden gekoppeld aan de statuten van de Bewoners Vereniging i.o. Ook zal deze groep straks de uiteindelijke eerste bewoners gaan trainen in het werken volgens deze methode, die erop gericht is besluiten te nemen op een manier dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en met een tevreden gevoel naar huis gaat, ook als het anders heeft uitgepakt dan je dacht!