Toelatingsbeleid Woongroep Weesp

Waarom Toelatingsbeleid?

De Stichting WoonGroepWeesp heeft tot doel het oprichten van een woongroep van culturele 50+ers en het faciliteren van nieuw te bouwen huurwoningen voor deze groep. Er zijn een paar redenen om toelatingsbeleid/selectiebeleid te formuleren:

  • We willen een evenwichtige, samenhangende groep samenstellen.
  • We streven naar een groep die het gedachtengoed van de WGW onderstreept.
  • We willen graag samen wonen met mensen die zich wil inzetten om de woongroep tot een succes te maken.
  • We streven transparantie na.

 

Wat zijn de criteria voor plaatsing op de wachtlijst?

  1. Leeftijdscategorie,
  2. De mate waarin een bijdrage aan de groep kan worden geleverd en waarin het gedachtengoed van de WGW wordt onderschreven,
  3. De datum van inschrijving.

1. Leeftijdscategorie:

De minimumleeftijd is 50 jaar. Voorshands wordt gekozen voor een bewoners samenstelling die bestaat uit:

  • 30% categorie 1: leeftijd 50-60,
  • 40% categorie 2: leeftijd 60-70,
  • 30% categorie 3: leeftijd 70+

2. Gedachtengoed van de WGW.

De WGW is een woongroep met min of meer gelijkgestemde 50+ ers: cultureel geïnteresseerd, bij de tijd, milieubewust, gesteld op privacy maar ook op gezelschap en met volop zin in het ontdekken van nieuwe dingen en het aangaan van nieuwe contacten. Zij gaan voor “ontspullen” en voor, waar mogelijk, delen van ruimtes en van machines. Zij willen iets betekenen voor elkaar en voor de directe omgeving van de Woongroep. Zij zijn maatschappelijk betrokken.

3. Datum van inschrijving:

De datum is bekend uit de administratie van de Stichting.

 

Wat is het gewenste profiel van een (toekomstige) bewoner?

Het is van belang dat de toekomstige bewoner in de woongroep past, het gedachtengoed van de woongroep deelt en een constructieve bijdrage kan leveren aan de woongroep.

a. Culturele belangstelling en creativiteit. De verbindende factor in de woongroep is de culturele belangstelling. Dit houdt in dat ieder lid affiniteit heeft met, of actief is in, culturele activiteiten.

b. Men heeft de bereidheid tot de groep te willen behoren en iets bij te willen dragen aan (het welzijn van) de groep. In de praktijk betekent dit dat men actief aan minimaal 1 werkgroep zal willen deelnemen.

c. Aantal weken aanwezig per jaar: met het oog op het groepsgebeuren en de inbreng in de groep wordt men geacht tenminste 40 weken per jaar het appartement te bewonen.

d. Van de woongroepleden wordt verwacht dat zij elkaar kleine zorg bieden.

 

Wat is de procedure?

Met alle (toekomstige) bewoners wordt een intake gesprek gevoerd om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

De selectie van de eerste bewoners van het WGW gebouw wordt gedaan door het Stichtingsbestuur. Zodra er een bewonersvereniging is vormt deze een Toelatingscommissie. Deze commissie nodigt, als er een appartement vrijkomt, de bovenste drie wachtlijstleden uit voor een gesprek. Zij doet daarna een gemotiveerd voorstel voor de nieuwe bewoner aan het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur beslist over de uiteindelijke toelating.

De (toekomstige) woongroepleden ondertekenen het HH reglement tegelijk met het huurcontract en verklaren zich solidair met de uitgangspunten van de WGW, zie hierboven.

N.B. : Wachtlijst leden zullen met regelmaat worden uitgenodigd om deel te nemen aan relevante activiteiten van de woongroep om zodoende over en weer kennis te maken met de bewoners.