Voorjaar 2021

Ook nu gebeurt er van alles achter de schermen: De onderhandelingen over de grondprijs zijn in volle gang en het bestuur is bezig contact te zoeken met verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam, waar nu de meeste voormalige Weesper ambtenaren zich bevinden. Er zijn met enige regelmaat digitale vergaderingen met de projectleider bij onze bouwer en met onze procesbegeleider. We hopen dit jaar flinke stappen te kunnen zetten en denken na over de mogelijkheden om de buurt op een COVID veilige manier te raadplegen over onze plannen zodra de architect het een en ander heeft uitgewerkt. Ook wordt er gewerkt aan het opstellen van een reglement voor de toekomstige Bewoners Vereniging. Het duurt ons natuurlijk allemaal veel te lang, maar we vorderen stapje voor stapje. Geduld dus!!!