September 2018

Het gesprek van de projectgroep, waarin naast onze projectbegeleider bij de Gemeente en de Stadsarchitect  de projectleider van Van Wijnen, de voorzitster van de WGW en onze architect zitting hebben, verloopt in een prettige sfeer. De architect krijgt wat do’s en don’ts mee en kan, zodra hij de definitieve opdracht krijgt, aan het werk om een voorlopig ontwerp te gaan maken. Dit wordt dan eerst aan de leden van de Woongroep Weesp voorgelegd en direct daarna aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Wat zou het fijn zijn als dat nog zou lukken in 2018! Duidelijk is nu dat we, om het plan financieel haalbaar en betaalbaar te houden, uit moeten gaan van appartementen met oppervlaktes van circa 55 m2 en van circa 65 m2. Daarbij willen we zo weinig mogelijk binnenmuren volgens het zgn. “loft” principe, zodat we de ruimtes zelf kunnen indelen.