Oktober 2017

De eerste sessie met een groot deel van de gegadigden voor deelname aan de Woongroep is een feit. Op 12 oktober wordt aan hen uitgelegd waar we willen gaan bouwen en worden de wensen geïnventariseerd. Ook afgevaardigden van de Stichting Flora en Fauna bescherming Weesp en de voorzitter van de Historische kring Weesp zijn aanwezig en enthousiast.

Op 23 oktober vindt de ondertekening van de Stichtingsstatuten plaats bij de notaris. In het bestuur van de Stichting Woongroep Weesp zitten: Ingrid Dokter, voorzitter; Tineke van Bottenburg, secretaris; Alinda van Willegen, penningmeester en Eric Hage lid en beheerder website.