November 2018

Er wordt gewerkt aan het Haalbaarheidsplan. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden op de plek waar we willen bouwen en moet rekening worden gehouden met de specifieke eisen die door het waterschap gesteld worden aan het bouwen naast een dijk.  Ook moet rekening worden gehouden met zaken als parkeren, een lift die ook gebruikt kan worden in geval van brand voor de rolstoelgebruikers en alle extra eisen die verband houden met levensloopbestendig bouwen. Omdat wij zo energieneutraal en groen mogelijk willen bouwen, moeten ook die factoren worden meegenomen in het Haalbaarheidsplan. Als dat allemaal gedaan is, en er is een prijs bekend voor de grond, dan kan de architect aan het werk en kunnen de procedures in gang worden gezet. Eerste stap daarbij is een voorlichtingsavond voor de toekomstige buren in de brede zin van het woord!