Juni 2018

De keuze voor een architect is gemaakt en er wordt gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek. Dat is de financiële berekening op basis van onze wensen. Daarmee zal de architect t.z.t. aan het werk kunnen. De eerste voorlichtings-sessies voor de wachtlijstleden en de buurt verwachten we in het najaar van 2018. Ook heeft het bestuur van de Stichting een eerste aanzet geformuleerd voor beleid met betrekking tot de toelating tot de Woongroep, zie ‘Toelatingsbeleid‘.