Januari 2015 – juli 2017

De eerste aarzelende gedachten over het oprichten van een Woongroep voor 50+ers krijgen vorm: er worden testlabs gehouden om de wensen te definiëren, er komen wat kleine stukje in de lokale pers, er wordt een simpele website gebouwd en langzaam maar zeker melden zich een aantal mensen die willen meedenken. De “denktank” is een feit! Er wordt onderzocht of de lokale woningbouwvereniging misschien geïnteresseerd is in de bouw van dit project, maar die route loopt stuk wegens gebrek aan financiële middelen. Er is regelmatig overleg met de Burgemeester en de wethouder en er worden contacten gelegd met een bouwer: Van Wijnen Bouw. De directeur Midden Nederland ziet er wel iets in en wil graag bijdragen aan zo’n project in Weesp. Intussen is het Bouwen voor senioren ook opgenomen in de nieuwe Woonvisie van de gemeente en zijn we dus onderdeel van het beleid van de Gemeente.

En dan gaat het ineens snel: In juli 2017 zitten we aan tafel met de projectontwikkelaar en bouwer, Van Wijnen Bouw, die inmiddels ook een investeerder klaar heeft staan voor dit plan, met de wethouder ruimtelijke ordening en met het hoofd van de gelijknamige afdeling van de gemeente. En: ze gaan ervoor!