Februari 2018

De onderhandelingen over de grondprijs zijn begonnen. Uitgangspunt daarbij is dat de bestemming van ons perceel zal gaan vallen onder het kopje “maatschappelijk” net zoals de bestemming van de grond waarop het gezondheidscentrum, Oversingel en de aanleunwoningen staan. Dat past dus heel goed binnen dit gebied. Zodra verkoper en investeerder het eens zijn over de prijs, kunnen de volgende formele stappen worden gezet en gaan we aan de buurt laten zien wat we van plan zijn. Maar de molens malen langzaam….té langzaam, vinden we !

Om de moed erin te houden namen op 3 februari 2019  ruim 30 wacht-lijsters deel aan een groots diner bij restaurant Selene in de Slijkstraat. Veel van de “nieuwkomers” die zich in najaar 2018 hadden ingeschreven waren hierbij aanwezig.  We zaten aan tafels van zes en wisselden 2x van tafel, na het voorgerecht en na het hoofdgerecht. Dat gaf gelegenheid om eens goed met elkaar kennis te maken en te luisteren naar elkaars antwoord op de vraag uit ronde 1: “waarop verheug jij je het meeste als je denkt aan wonen in de Woongroep?” en bij ronde 2; “wat ben jij van plan te gaan bijdragen als we er eenmaal wonen?” De avond was, mede door het fantastische Italiaanse eten, een daverend succes en zeker voor herhaling vatbaar!