Augustus 2020

Zelfs in deze rare tijd van COVID-19 wordt er achter de schermen doorgewerkt aan het verwerkelijken van ons project. Omslachtig, dat wel, maar toch. In het voorjaar hebben we een substantiële subsidie gekregen in het kader van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Het bedrag is groot genoeg om een projectleider aan te stellen die straks ook het proces van buurtparticipatie etc. in gang kan zetten. Maar eerst is het wachten op de uitslag van het bod dat door onze bouwer is gedaan op de grond waar wij willen bouwen. We hopen binnenkort te horen of dat bod is aanvaard.

In de tussentijd wordt er door de werkgroep Oprichting Bewoners Vereniging WGW doorgewerkt aan de uitgangspunten voor de Vereniging. En er zijn weer behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen voor de wachtlijst. Mensen realiseren zich vooral in deze tijd hoe belangrijk het is om te wonen met een prettige groep mensen waar je bij wilt horen. Het bestuur houdt een vinger aan de pols bij de verschillende landelijke belangenverenigingen door middel van literatuur en webinars. Het ontwerp van gebouwen zoals dat van ons moet aan nieuwe eisen gaan voldoen qua ruimtes ( denk aan de 1,5 meter) en aan klimaatbeheersing, ook in verband met eventuele hittegolven. We blijven alert en houden vol!