April 2019

Op 11 april troffen ruim 30 wacht-lijsters elkaar om door de projectleider en de architect te worden bijgepraat over de stand van zaken op dit moment. Er zijn behoorlijke stappen gezet de afgelopen maanden: het plan van Eisen is klaar, het haalbaarheidsonderzoek is, op de grondprijs na, rond en de gemeente heeft Abbott verzocht om het stukje grond waar wij ons oog op hebben laten vallen, aan ons te verkopen. De architect kan dan nu aan het tekenen en dan kunnen we eindelijk de buurt verder betrekken bij onze plannen. De projectleider geeft aan dat nu de volgende stappen gaan plaatsvinden: bod op de grond – ontwerp van het gebouw – praten met buurtbewoners/omwonenden – aanvraag wijziging bestemmingsplan – aanvraag omgevingsvergunning – Bouwen. Zoals het er nu uitziet, en uitgaande van het meeste gunstige scenario, verwacht de projectleider dat we begin 2022 zullen kunnen verhuizen….

In voorbereiding daarop worden alvast de eerste stappen gezet om met toekomstige bewoners een aantal Denk-werkgroepen op te zetten: een Denk-werkgroep inrichting Praathuis en keuken, een Denk-werkgroep ( culturele) activiteiten en cursussen in het Praathuis en een Denk-werkgroep Buurt-pluk/moestuin. Wordt vervolgd!