22 december 2017

Het Plan van Eisen (PvE) is nu definitief. Het wordt nu voorgelegd aan een aantal architecten met het verzoek om hun gedachten daarover te laten gaan en de gedachten hoe zij e.e.a. voor zich zien met ons te delen. Daarna zal aan één van deze bureau’s gevraagd worden om een voorlopig ontwerp te maken. Wordt vervolgd!