17 maart 2018

Op 17 maart 2018 waren 22 nieuwe belangstellenden voor de Woongroep, 2 donateurs, 1 adviseur en 4 bestuursleden van de Woongroep Weesp bijeen om de aanmelders die volgden op het artikel in het Weesper Nieuws bij te praten over de stand van zaken en om elkaar beter te leren kennen. Zie voor het volledige verslag de pagina Bijeenkomsten.