7 december 2017: Verslag van de Informatieve bijeenkomst met de bewoners van de seniorenwoningen aan de Dr. A. Kuyperlaan

In de Vide op de 1e verdieping van gebouw Oversingel scharen 8 bewoners, 2 familieleden van bewoners, 2 werknemeres van Ymere en het 4-koppige bestuur van WoongroepWeesp zich om tafel voor een voorlichtings – c.q. brainstorm-sessie over de plannen van de Woongroep. Er is koffie en thee en er zijn een heleboel kleine gebakjes, gemaakt in de keuken van Oversingel.

Ingrid Dokter, voorzitter van de WgW, legt uit wat de bedoeling van deze bijeenkomst is. De WGW wil de bewoners van de aanleunwoningen, haar mogelijk aanstaande buren, in dit zeer vroege stadium op de hoogte te brengen van de plannen en luisteren naar hun tips en suggesties.
Ingrid geeft even een korte opsomming van de plannen: De WgW wil voor 50plussers de mogelijkheid creëren om in Weesp, in de buurt van het centrum, een appartement te huren waarbij het uitgangspunt is dat de bewoners elkaar kleine zorg bieden en grotere zorg in de buurt kunnen inhuren. Waar bewoners een aantal zaken delen, zoals een gezamenlijke eet-en feestruimte: het “Praathuis” en een atelier c.q. werkplaats. De WGW wil dat doen op een duurzame en milieuvriendelijke manier waarbij gebouw en omgeving op elkaar zijn afgestemd. Daarbij hoort een terras bij het Praathuis dat ook voor de buurt een functie moet gaan vervullen. Zij willen geen particuliere tuinen maar zien de groene omgeving achter Oversingel als een mogelijkheid om aan te sluiten bij het Stadspark en daar een (moes)tuin voor de buurt te creëren, met fruitbomen en bloemen. De WgW is in overleg met Abbott om het stukje grond naast de seniorenwoningen aan de Kuyperlaan aan te kopen om daar te gaan bouwen. Er is overleg met de gemeente gaande en deze staat welwillend tegenover de plannen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Plan van Eisen. De tips van de aanwezigen deze middag zullen daarin worden meegenomen.

Op 12 oktober zijn de belangstellenden van de woongroep bijeen geweest om input te leveren voor het Plan van Eisen. Op 19 oktober is er een gesprek geweest van een bureau voor Buurtontwikkeling waarvan, wegens verschil in inzicht met het bestuur van de WGW inmiddels de samenwerking is verbroken, en (helaas maar) twee bewoners van de Wilhelminastraat. Op 1 november zijn de bewoners van Oversingel aangehaakt en op 7 december was het dus de beurt aan de bewoners van de seniorenwoningen. Op al deze bijeenkomsten is input opgehaald voor het plan van Eisen. Volgende stap is nu het haalbaarheidsonderzoek. Als dat goed uitpakt en er zijn wat concretere plannen zal er een bijeenkomst worden gepland waarbij ook de omwonenden op de Dr. A. Kuyperlaan, de Wilhelminalaan en, desgewenst, de Groeneweg zullen worden uitgenodigd.
Vervolgens ontstond er een levendig gesprek, waarin vragen om toelichting, wensen en tips de revue passeerden.

De Wensen waren:
* Behoud de verschillende looproutes naar de centrum, zowel via de Groeneweg als via de Wilhelminastraat en laat het bruggetje bestaan.
* Verbeter de paden en wegen in het park en richting de Wilhelminastraat en maak ze rolstoel- en rollator-toegankelijker
* Plaats vooral hier en daar mooie bankjes op zonnige plekken in het park
* Creëer mogelijkheden voor (zondag)middagactiviteiten en andere sociale activiteiten in het Praathuis, ook met de buren
* Trek de binnentuin van Oversingel samen met het te creëren stadspark

De Tips waren:
* Zorg tijdens het bouwen voor zo weinig mogelijk herrie
* Houd het kleinschalig
* Bouw niet te hoog
* Houd bij het bouwen rekening met het naar buiten brengen van bewoners per voor een brancard. In de lift van de seniorenwoningen past die namelijk niet. Daarom graag onderzoek of het mogelijk is om de galerijen van de seniorenwoningen te verbinden met nieuwe gebouw zodat ook via die weg brancards naar beneden kunnen worden gebracht.
* Bekijk of op termijn het hek om het terras van Oversingel weg kan en of de fietsenstalling verplaatst kan worden. Deze staat nu erg in het zicht van de seniorenwoningen.
* Creëer een systeem van onderlinge buurtpreventie
* Houd omwonenden goed op de hoogte van de vorderingen, bijvoorbeeld door middel van een Nieuwsbrief.
* Organiseer een gezamenlijke informatiebijeenkomst met de bewoners van de Wilhelminastraat, de Dr. Kuijperlaan en Oversingel, bij voorkeur in het restaurant van Oversingel.

Vragen:
*is er al gekeken naar de putten e.d. op het terrein van Abbot?
* kan de gemeente er voor zorgen dat de wandelpaden meer rolstoel- en rollator-vriendelijk worden?

Categorieën: BijeenkomstenHistorie

Gerelateerde artikelen

Historie

verslag bijeenkomst aspirant bewoners 10 februari 2018

10 februari 2018 ‘We gaan gewoon leuk oud worden!’, zegt Ingrid Dokter, voorzitter van de Woongroep Weesp op de kennismakingsbijeenkomst op 10 februari. Maar liefst 28 belangstellenden zijn aanwezig. De Woongroep Weesp heeft veel aandacht Lees verder…