220917 NOTULEN BIJEENKOMST DENK WERK GROEP CULTUREEl