220710 verslag bijeenkomst Denk-Werkgroep culturele activiteiten (1)