10 februari 2018
‘We gaan gewoon leuk oud worden!’, zegt Ingrid Dokter, voorzitter van de Woongroep Weesp op de kennismakingsbijeenkomst op 10 februari. Maar liefst 28 belangstellenden zijn aanwezig. De Woongroep Weesp heeft veel aandacht gehad de laatste tijd: een mooi artikel in het Weespernieuws, een interview op radio en tv. Deze aandacht heeft geleid tot nog meer aanmeldingen. ‘Het bestuur voert gesprekken met alle nieuwe geïnteresseerden’, licht Ingrid toe. ‘Het is belangrijk dat potentiële kandidaten zich realiseren dat het wonen in een woongroep meer is dan alleen prettig wonen. Het is de bedoeling dat iedereen het nodige bijdraagt.’
Een belangstellende wil weten hoe het straks dan gaat met de wachtlijst. Ingrid: ‘We kijken naar inschrijfduur, maar ook naar hetgeen iemand wil bijdragen en wat de woonwensen zijn wat betreft grootte van het appartement. Ook letten we erop dat er een goede leeftijdsverdeling is zodat we niet allemaal tegelijk 85 zijn.’ Op dit moment buigen drie architecten, waaronder één Weesper, zich over een voorlopig plannetje. Daarna maakt het bestuur samen met bouwer Van Wijnen een keuze welke architect naar hun idee het plan het best kan vormgeven. Dit alles op basis van het Plan van Eisen, zoals dat is samengesteld na alle brainstormsessies. Dit PvE staat al op de -door bestuurslid Eric Hage ontworpen- prachtige website. Het aansprekende logo is ook van de hand van Eric. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de huurprijzen laag blijven, dat de indeling van de appartementen zoveel mogelijk flexibel is en dat er ontmoetingsgericht gebouwd wordt.
Daarnaast zijn er nog praktische zaken die de woongroep moet regelen. Er zal samen met een groepje geïnteresseerden een bewonersvereniging opgericht worden. Daarvoor moeten statuten opgemaakt worden en het huishoudelijk reglement moet vorm krijgen. Nu doet het stichtingsbestuur nog alle (intake) gesprekken, maar als de woongroep draait zullen de gesprekken voor het vullen van leegkomende appartementen gevoerd worden door het Bestuur van de Vereniging of een afvaardiging daarvan. Van Wijnen gaat bouwen en een pensioenfonds gaat het complex financieren en beheren. De gemeente houdt toezicht op het geheel en een groot deel van de lokale politiek steunt het plan. Er lijken dus weinig belemmeringen te zijn maar Ingrid geeft aan pas opgelucht adem te halen als de eerste paal daadwerkelijk de grond in gaat.
Na deze heldere informatie is het tijd dat de deelnemers zich aan elkaar voorstellen. Er volgt een geanimeerd rondje. Koken, werken in de moestuin, creatief bezig zijn, wandelen, fietsen en zingen zijn activiteiten die veel naar vormen komen. ‘Ik voel al een huiskoor ontstaan’, lacht Ingrid. Met zoveel enthousiasme, diversiteit maar ook het nodige gemeenschappelijke kan deze woongroep alleen maar slagen! En dan is Weesp straks een kleurrijke, bruisende woonvorm rijker.

 

Categorieën: Historie

Gerelateerde artikelen

Historie

17 maart 2018 verslag bijeenkomst nieuwe belangstellenden

Verslag kennismakingsbijeenkomst WGW 17 maart 2018 ‘In 2014 dacht ik na over hoe ik oud zou worden. Mijn eigen ouders woonden uiteindelijk in zorginstellingen en dat was niet nodig geweest als er alternatieven zouden zijn. Lees verder…