Verslag kennismakingsbijeenkomst WGW
17 maart 2018
‘In 2014 dacht ik na over hoe ik oud zou worden. Mijn eigen ouders woonden uiteindelijk in zorginstellingen en dat was niet nodig geweest als er alternatieven zouden zijn. Ik zou het liefste oud willen worden met gelijkgestemden. Met mensen die van Weesp houden en iets willen bijdragen aan het culturele klimaat in Weesp.’ Met deze woorden opende Ingrid Dokter, voorzitter en initiatiefneemster van de Woongroep Weesp (WGW) de kennismakingsbijeenkomst. Langzaam maar zeker kreeg dit idee van Ingrid vorm. Met een denktank is het concept verder ontwikkeld. Ingrid is in contact getreden met de gemeente, met bouwbedrijf van Wijnen en zorgorganisatie Vivium. Er kwam aandacht voor de woongroep in het Weespernieuws en in andere media. Het aantal belangstellenden nam een vlucht. Inmiddels zijn er 43 belangstellenden, waaronder ook enkele stellen.
Deze ochtend is bedoeld om te laten zien wat het betekent om te wonen in een culturele woongroep. Deze groep gaat een functie voor de buurt vervullen. Dat houdt in dat bewoners van de woongroep participeren in diverse werkgroepen, zoals tuinwerkgroep, atelierwerkgroep, kookwerkgroep, bewonersvereniging. ‘Dus denk erover na want er wordt echt een bijdrage van je verwacht’, waarschuwt Ingrid met een lach.
Samen krijgen we het voor elkaar
Vivium, de zorgorganisatie, faciliteert de WGW, omdat het passend is bij hun vernieuwende beleid. ‘Oversingel’, de locatie waar de kennismakingsochtend plaatsvindt, wordt in de toekomst gewoon een appartementengebouw met een restaurant en met ruimten voor activiteiten. Nu wonen er nog mensen die veel zorg nodig hebben maar zij gaan op termijn verhuizen naar De Hogeweyk. Het is de bedoeling dat de bewoners van de WGW en de bewoners van ‘Oversingel’ de tuin kunnen delen en aan elkaars activiteiten kunnen meedoen. Van Wijnen gaat de woongroep bouwen en verzorgt de projectleiding. In 2019 moet het gebouw klaar zijn. ‘Maar ik denk dat het 2020 wordt’, aldus Ingrid. De gemeente speelt ook een rol bij het realiseren van de woongroep. De gemeente wil graag particulier opdrachtgeverschap faciliteren, zo staat ook in hun woonvisie. De gemeente helpt de woongroep met het informeren van de buurt en zal het bestemmingsplan aanpassen. ‘Deze partijen helpen ons dus om het voor elkaar te krijgen. Alleen door samenwerking krijg je het voor elkaar’, zegt Ingrid.
Het bestuur van de WGW heeft samen met de leden van de denktank een plan van eisen gemaakt. ‘Mensen willen over het algemeen triple A wonen: Arts, apotheek, Albert Hein’, zegt Ingrid. ‘Maar ook ‘aandacht’ is belangrijk’, vult een deelneemster aan.
Plan van eisen
15-28 huurappartementen
Passen bij en rekening houdend met de groene omgeving
Vlakbij centrum Weesp, Oversingel, Gezondheidscentrum
Levensloopbestendig appartementen (vanaf 50m2) met drempelloos balkon (50 en 65m2 waarschijnlijk
In park en openbare (moes/pluk) tuin
“praathuis” met keuken voor activiteiten/feestjes en mogelijke buurtfunctie
Gedeeld atelier/knutselruimte, logeerruimte en wasmachines
Duurzaam en milieuvriendelijk
Parkeren zeer gelimiteerd op eigen terrein
Goede stalling voor (elektrische) fietsen

Stap voor stap
Het bestuur van de woongroep heeft drie architecten gevraagd een ontwerp te maken en dan zal zij een keuze maken. Het plan wordt vervolgens verder uitgewerkt. ‘We willen voor de zomer de mensen op de wachtlijst en de buurt het plan laten zien.’, vertelt Ingrid. Het plan wordt daarna voorgelegd aan de gemeenteraad. De volgende stap is dat de gemeente het bestemmingsplan op onderdelen aanpast. Het grondeigendom moet ook aangepast worden. In voorjaar 2019 kunnen de bouwers starten.
Geduld is een schone zaak
De wachtlijst gaat op verschillende manieren vorm krijgen. Het toewijzen zal in eerste instantie op basis van datum van inschrijving gaan. ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, licht Ingrid toe. ‘Maar straks speelt de keuze voor de grootte van de woningen ook mee.’ Verder speelt evenredige verdeling van leeftijden ook een rol. ‘We hebben drie leeftijdscategorieën gemaakt: bewoners tussen de 50-60 jaar, 60-70, 70 plussers. Op basis van de leeftijden gaan we ook de wachtlijst samenstellen want we willen een mix aan leeftijden hebben. Tot slot kijken we ook een beetje naar persoonlijkheden.’
De huur van woningen van 50 m2 zal net onder de huurgrens (710 euro) liggen en de woningen van 65m2 net iets erboven. Daar komen nog servicekosten bij. ‘Je kunt als woongroep veel doen om de servicekosten laag te houden. Het is belangrijk sponsors te zoeken. En het leuke daarvan is dat je goed betrokken blijft bij de samenleving.’
Meer informatie:
www.woongroepweesp.nl

 

Categorieën: Historie

Gerelateerde artikelen

Historie

verslag bijeenkomst aspirant bewoners 10 februari 2018

10 februari 2018 ‘We gaan gewoon leuk oud worden!’, zegt Ingrid Dokter, voorzitter van de Woongroep Weesp op de kennismakingsbijeenkomst op 10 februari. Maar liefst 28 belangstellenden zijn aanwezig. De Woongroep Weesp heeft veel aandacht Lees verder…