12 oktober 2017

Alle voortekenen lijken gunstig: er is zicht op een locatie, een investeerder, een zorgorganisatie die mee wil denken, een gemeente die het plan steunt… Woongroep Weesp kan van start! Initiatiefneemster Ingrid Dokter heet de geïnteresseerden welkom op de informatieavond in Oversingel op 12 oktober jl. Zij licht het doel van de avond toe: ‘het gaat vanavond om informatie over de stand van zaken rond de woongoep door de betrokken partijen zoals daar zijn zorgorganisatie Vivium, Projectontwikkelaar van Wijnen en de Gemeente Weesp en het inventariseren van wensen.’

We zijn te gast bij Oversingel die de ruimte graag ter beschikking stelt voor de informatieavond. Marjolein Brüning, locatiedirecteur bij Oversingel van zorgorganisatie Vivium, wil met haar locatie een ‘huis van de buurt’ worden en als goede buren met de Woongroep Weesp samenwerken. ‘Ik ben sympathisant en facilitator maar heb geen financiële middelen beschikbaar’, aldus Marjolein.

Voor die middelen gaat projectontwikkelaar Van Wijnen zorgen. Bart Eekels van projectontwikkelaar Van Wijnen heeft een belegger die wil investeren maar wacht nog even tot dat het plan in een verder stadium is. ‘Jullie zijn er vroeg bij’, lacht Bart tegen de groep geïnteresseerden. ‘De vergrijzing neemt toe en het is slim om op tijd na te denken over het toekomstig leeftijdsbestendig wonen.’ Hij heeft een aantal locaties bekeken voor de woongroep maar vindt de locatie van de groep nabij Oversingel ideaal. ‘Het is dichtbij het centrum en zorg is nabij.’ De Historische Kring en de Stichting Flora en Fauna denken mee. Zij vinden het plan aansprekend en kijken mee naar behoud van zoveel mogelijk groen. Misschien zijn er ook elementen, zoals het stadspark Zeerust,  te herstellen, wordt uit de zaal geopperd.

Ook de gemeente steunt het initiatief en ziet meerwaarde in samenwerking. In de woonvisie van de gemeente Weesp staat dat de gemeente particuliere initiatieven wil faciliteren. De gemeente heeft een projectleider aangewezen en heeft de Stadsarchitect aangehaakt. Volgende stap zal zijn om de buurt te informeren en hen te vragen om mee te denken. Daarna kunnen er schetsen worden gemaakt en zal het voorstel om het bestemmingsplan aan te passen voorgelegd worden aan de Gemeenteraad.

To do list:

 • Uitwerken van de wensen van de woongroep in een Plan Van Eisen
 • Architecten benaderen met verzoek een globaal plannetje te maken
 • Buren raadplegen over eventuele toevoegingen
 • Plan voorleggen aan projectgroep van de Gemeente
 • Keuze maken en plan eventueel aanpassen
 • Plan voorleggen aan de gemeenteraad
 • Bestemmingsplan op onderdelen aanpassen
 • Wijzigen van het grondeigendom
 • Start ontwikkeling met de toekomstige bewoners
 • De wensen van de woongroep staan op de site www.woongroepweesp.nl te lezen:
 • Een nieuw te bouwen woongroep voor 50+ers
 • In of vlakbij Centrum Weesp
 • met ruime, zelfstandige  appartementen  ( van 50 – 80 m2) met ieder een kleine buitenruimte
 • in een groene omgeving met mogelijkheid voor een (buurt) groentetuin
 • met een “praathuis” met keuken voor grotere activiteiten en  om eens een wat groter feestje te kunnen geven
 • gebouwd op een manier dat elkaar ontmoeten vanzelfsprekend is
 • waar “kleine” zorg voor elkaar een vanzelfsprekendheid is
 • en “grote” zorg gezamenlijk kan worden geregeld
 • vlak bij gezondheids- en verzorgingscentrum om faciliteiten te kunnen delen.
 • Waar je samen met je buren zaken kunt ondernemen maar ook voldoende ruimte en privacy hebt
 • Waar goede afspraken samen zijn opgesteld in een huishoudelijk reglement
 • met een gedeeld atelier/knutselruimte

De omvang kan variëren van 15-28 woningen. Het idee is om voorbeelden te bezoeken, zoals een woongroep in Almere. Want van voorbeelden kun je leren! Ook is er veel kennis te halen bij de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen Van Ouderen, de LVGO (www.lvgo.nl), ook aanwezig op deze avond.

‘Een woongemeenschap levert veel op’, zegt Gerard Broeksteeg, bestuurslid bij de LVGO. En hij kan het weten want hij ziet vele goedlopende gemeenschappelijk wonen projecten. Hij is vooral onder de indruk van de wederzijdse betrokkenheid van de bewoners in woongemeenschappen. ‘Zorg altijd voor een gemeenschappelijke ruimte waar je elkaar kunt ontmoeten’, raadt hij ons aan.

‘Je kunt in een bestaande woongroep gaan wonen of er zelf eentje opzetten. Dat laatste is stukken leuker!’, aldus Gerard. Het gaat natuurlijk niet vanzelf. Welke uitdagingen zijn er? Er moet, volgens Gerard, een vereniging gevormd worden, statuten en het huishoudelijk reglement opgesteld worden, een bestuur gevormd worden en nagedacht worden over de wijze van besluitvorming. Dan is het proces van groepsvorming belangrijk.  En het instellen van werkgroepen, het toelatingsbeleid, leeftijdsbeleid, wachtlijstbeheer. En het gebouw, waar een geschikte locatie, de juiste samenwerkingspartners en een goed ontwerp passend bij de wensen en financiering voor nodig is.

Bij al die stappen  is er hulp en advies te krijgen, van de LVGO maar ook via Google, de notaris, provincie, gemeente, adviesbureaus of andere woongroepen. ‘De ideale groep bestaat uit 20-28 appartementen met ongeveer 30 bewoners’, weet Gerard. Hij geeft ons nog twee laatste tips. ‘Begin groot, regel zoveel mogelijk.’ En de laatste tip: ‘Wees vooral blij en geniet.’

Bekijk ook het fotoverslag van de avond!

Categorieën: Bijeenkomsten

Gerelateerde artikelen

Bijeenkomsten

7 dec. 2017 verslag bijeenkomst bewoners seniorenwoningen

7 december 2017: Verslag van de Informatieve bijeenkomst met de bewoners van de seniorenwoningen aan de Dr. A. Kuyperlaan In de Vide op de 1e verdieping van gebouw Oversingel scharen 8 bewoners, 2 familieleden van Lees verder…

Bijeenkomsten

1 nov 2017 Verslag bijeenkomst met bewoners Oversingel

Beter een goede buur…. Het was goed vol, op woensdag 1 november om 10 uur, in het restaurant van Oversingel-nieuwe-stijl. Zeker 40 bewoners waren gekomen om de “samenspraak” onder leiding van Marjolein Brüning, directeur Zorg Lees verder…